logo Servizos - Formación
bandera de Españabandeira de Galicia
 

FORMACIÓN

A nosa organización dispón de profesionais altamente cualificados que combinan un profundo coñecemento dos sistemas cunha probada capacidade pedagóxica.

Ofrecemos ós nosos clientes cursos de formación nas aplicacións desenvolvidas por nós e noutras creadas por terceiros. Os obxectivos son:

  • Conseguir que os usuarios obteñan o máximo rendemento das aplicacións.
  • Adapta-los fluxos de traballo ós novos procesos automatizados.
  • Formar dun xeito integral, tanto ó persoal actual como ó que se incorpore, nos procedementos da organización e no uso dos sistemas.
  • Ensinar ós usuarios a desenvolver de forma autónoma estratexias para que, aproveitando as posibilidades do tratamento automático da información, poidan enfrontar mellor os desafíos que xurdan na actividade diaria.
  • A obtención do máximo beneficio dun sistema de información precisa que os usuarios reciban unha formación axeitada.
 
Quen somos
Servizos
Clientes
Proxectos
I+D+i
Contacto
 
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Usuario
Contrasinal
Login
 
Optimizado para unha resolución de 1024x768
Nática Sistemas de Información, S.L.
Av. Fernando Casas Novoa 35-B, 2ºA.  15707 Santiago de Compostela (A Coruña).
CIF: B-15619034 Rexistro Mercantil Santiago de Compostela. Folio 25 Tomo 1964 Folla n: SC-18813. Inscrición 1a.