logo Servizos - Outsourcing
bandera de Españabandeira de Galicia
 

OUTSOURCING

En moitas ocasións, para facer fronte a unha demanda puntual de persoal, sexa debido a unha carga de traballo inesperada ou á necesidade de afrontar unha tarefa altamente especializada, é máis conveniente contratar un servizo exterior que tentar resolve-lo problema cos propios medios da organización, é máis rendible porse en máns dun socio de confianza que dispoña dos medios tecnolóxicos máis avanzados, dos coñecementos e do persoal axeitados para solventa-lo problema ó mínimo custo.

A nosa organización resolve demandas deste tipo relacionadas coa introducción masiva de datos, análise de grandes cantidades de información, racionalización de arquivos e, en xeral, procesos de manexo de información difíciles de abordar debido ó seu volume ou á súa complexidade, que resultan imposibles de tratar cos medios dos que os nosos clientes dispoñen para o desenvolvemento normal da súa actividade.

Teremos moito gusto en estudia-lo seu caso é darlle a coñece-las mellores alternativas para resolvelo.

 
Quen somos
Servizos
Clientes
Proxectos
I+D+i
Contacto
 
Valid HTML 4.01!
Valid CSS!
Usuario
Contrasinal
Login
 
Optimizado para unha resolución de 1024x768
Nática Sistemas de Información, S.L.
Av. Fernando Casas Novoa 35-B, 2ºA.  15707 Santiago de Compostela (A Coruña).
CIF: B-15619034 Rexistro Mercantil Santiago de Compostela. Folio 25 Tomo 1964 Folla n: SC-18813. Inscrición 1a.